Brief van de dag

DSM en wetenschap

Stijn Vanheule (UGent) schreef een erg kritisch stuk over de DSM V , het nieuwe handboek voor de psychiatrie (DS 4 december) . Ik deel Vanheules bezorgdheid voor de geestelijke gezondheidszorg, maar zijn tekst bevat een aantal betwistbare conclusies.

Niet te missen