Datum referendum over nieuwe grondwet Egypte vastgelegd
De Egyptische president Mohammed Morsi. Foto: AP

De Egyptische president Mohammed Morsi roept de bevolking op zich op 15 december in een referendum uit te spreken over het ontwerp van nieuwe grondwet dat deze week inderhaast werd goedgekeurd. De grondwet zorgt voor een diepe politieke crisis in het land.

De voorzitter van de grondwettelijke commissie overhandigde Morsi zaterdagvond tijdens een officiële ceremonie in de hoofdstad Caïro het finale ontwerp van grondwet.

De leden van de Moslimbroederschap hadden vrijdagmorgen een ontwerpgrondwet goedgekeurd zonder dat de liberale en christelijke panelleden daar aan te pas kwamen. Die hadden zich de afgelopen week uit de grondwetgevende vergadering teruggetrokken omdat die volgens hen door de islamisten was gekaapt.

Omstreden

Het ontwerp voor een nieuwe grondwet wordt door juridische deskundigen in vraag gesteld. De Egyptische Heba Morayef, onderzoekster bij Human Rights Watch, vreest dat verschillende passages de positie van de vrouw zullen ondermijnen.

'In de nieuwe grondwet staat niet langer een verbod op discriminatie op basis van geslacht. En artikel 10 vermeldt expliciet dat de staat erop zal toezien dat vrouwen een 'correct evenwicht' aanbrengen tussen hun baan en hun verplichtingen jegens hun gezin.'

Steunbetoging

Zaterdag hebben honderdduizenden mensen in Caïro tijdens een betoging hun steun betuigd aan de Egyptische president Mohammed Morsi. Bij die manifestatie kwam een betoger om het leven nadat hij onder een boom terechtkwam. Er vielen ook 24 gewonden, zo werd vernomen uit veiligheidsbronnen.