Tobback reikt hand naar ondernemers
Tobback op SP.A-congres Foto: belga
Bruno Tobback, SP.A-voorzitter, wil samen met de ondernemers van ons land werken aan een nieuw fiscaal systeem. 'We stellen immers vast dat het fiscaal systeem in dit land voordeliger is voor wie al alles heeft, dan voor wie zijn welvaart nog wil opbouwen', argumenteerde hij.

SP.A-voorzitter Bruno Tobback heeft zondag aan het eind van het visiecongres van zijn partij uitdrukkelijk het 'oude cliché' verworpen dat socialisten niet in dialoog zouden kunnen gaan met ondernemers.

'We moeten net zoeken naar een gezamenlijk belang, om samen vooruit te kunnen', klonk het. Tobback wil met name de handen in mekaar slaan om ons fiscaal systeem structureel te hertekenen.

Bijna duizend Vlaamse socialisten - volgens socialistische tellingen - zakten dit weekend af naar de Gentse Vooruit voor een tweedaags visiecongres.Daarbij waren uitdrukkelijk ook experten, ondernemers én mensen van andere partijen uitgenodigd, om op brede basis de discussie aan te gaan.

 'In het huidige klimaat van stress en zorgen lijken we onenigheid eerder op te lossen met bosmaaiers dan met dialoog, en de politiek is daar voor een stuk de weerspiegeling van', betreurde Tobback.

Niet om te bekogelen met tomaten

Dialoog is voor de socialisten dus meer dan ooit het ordewoord. Na verschillende botsingen met ondernemers in de pers, onderstreepte de voorzitter daarom dat ook heel wat ondernemers aan de debatten deelnamen. 'Niet om hen tegen de muur te zetten en met tomaten te bekogelen, maar om te luisteren en de dialoog aan te gaan.'

Tobback ziet met name gedeelde belangen wanneer het gaat om onze fiscaliteit. 'We stellen vast dat het fiscaal systeem in dit land voordeliger is voor wie al alles heeft, dan voor wie zijn welvaart nog wil opbouwen', argumenteerde hij. 'We moeten samen werken aan een fiscaliteit die in het voordeel is van zij die nog werken aan hun welvaart en die een gelijke bijdrage vraagt van zijn die die welvaart al ruimschoots hebben.'

Meer uitgesproken links

Gisteren stelde diezelfde Tobback dat zijn partij zich in het verleden te ver heeft laten meeslepen in het verhaal over de ‘derde weg', door nieuw en minder uitgesproken links te willen zijn.

‘Het kan me niet schelen als mensen van rechts me dan een marxist noemen. Dat gaat niet over structuren of maatregelen van tien, twintig, vijftig jaar geleden. Wel over vasthouden aan waarden die eeuwig zijn, die je vertaalt naar moderne politiek, naar solidariteit en gelijkheid.'

Multicultureel en communautair

De SP.A-topman wil zaken waar zijn partij te vaak omheen gefietst heeft, opnieuw duidelijk durven aanpakken. Zoals bijvoorbeeld de multiculturele samenleving. 'Daar hebben we inderdaad te lang over gezwegen in de hoop dat het zichzelf zou oplossen. Een diverse samenleving is moeilijker, maar je taak als politicus is niet om dat vast te stellen. Diversiteit gaat niet weg, dus de uitdaging is niet roepen en schreeuwen dat het mislukt is, maar het doen lukken. En dat gaat werk, solidariteit en in een aantal gevallen strengheid kosten.'

Maar ook over het communautaire standpunt wil SP.A geen twijfel laten bestaan. Tobback bevestigde zijn geloof in België en plaatste daarbij het SP.A-voorstel over een federatie met vier gewesten tegenover het veel mistigere - 'flouere' - verhaal van de N-VA over confederalisme 'waar dan al dan niet separatisme achter schuilt'.

Vereeck

Er waren enkele opvallende gasten op het congres. PvdA-leider Diederik Samsom bijvoorbeeld. Maar ook LDD-fractieleider in het Vlaams Parlement, Lode Vereeck, was uitgenodigd voor een panelgesprek rond fiscaliteit, wat hij aangreep voor een pleidooi voor een vlaktaks. Volgens hem is die naast eenvoudiger ook progressiever, fraudebestendiger en beter voor de jobcreatie. De Leuvense professor André Decoster was het daar echter niet mee eens en ook de zaal bleek weinig verrassend niet gewonnen voor het idee.