De Vlaamse dichter en dagboekschrijver Leonard Nolens ontving vrijdag de Prijs der Nederlandse Letteren 2012 in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Koningin Beatrix overhandigde Nolens de prijs en een geldbedrag van 40.000 euro.

De jury, onder voorzitterschap van Herman Pleij, noemt Nolens (1947) een ‘uitzonderlijk dichter'. ‘Aan zijn poëtica ligt het geloof ten grondslag dat werkelijkheid en schrijven een eenheid vormen. Onmodieus verwerpt hij de tegenstelling tussen het woord en het leven', oordeelde ze.

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie kent de Prijs der Nederlandse Letteren om de drie jaar toe aan een auteur wiens werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. Voorzitter Pascal Smet (SP.A), zetelde samen met onder meer Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege in het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie dat de prijs in april jl. toekende.

Hij benadrukt dat het gaat om een internationale prijs; een prijs van Nederland, Vlaanderen en Suriname samen. Smet sprak Nolens toe met de woorden: ‘Wij vieren vandaag in u het meest sublieme dat de Nederlandse taal voortbrengt: een groot dichter.'

Nolens heeft sinds zijn debuut in 1969 een heel persoonlijk oeuvre opgebouwd. Zijn bundel ‘Liefdes verklaringen' (1990) werd in Nederland bekroond met de Jan Campertprijs en in België met de Driejaarlijkse Staatsprijs. In 1997 kreeg hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele œuvre en in 2008 werd hem de VSB Poëzieprijs toegekend. Op zijn vijfenzestigste verscheen een nieuwe editie van zijn verzamelde bundels: ‘Manieren van leven: gedichten 1975-2011'. Naast poëzie schreef Nolens ook dagboeken en was hij vertaler, voornamelijk van werken uit het Frans, Duits en Italiaans.