Devlies stapt uit nationale politiek
Carl Devlies: liever het pluche in Leuven dan dat in Brussel. Foto: ivw

Leuvens schepen Carl Devlies (CD&V) geeft de nationale politiek op om zijn ambt in Leuven verder te zetten. Wellicht zal hij nog wel een half jaar beide posten blijven combineren.

Carl Devlies verkiest de Leuvense politiek boven die van ons land. Omwille van de de anticumulregel die het Leuvense CD&V-bestuur heeft ingevoerd, moest hij een van beide ambten kiezen. Hij opteerde voor een ontslag als federaal volksvertegenwoordiger. ‘Dat is niet zo een evidente beslissing, want de meesten kiezen omgekeerd. Het is niet zo dat het mij niet beviel op federaal niveau, maar de Leuvense politiek ligt het dichtst bij mijn hart. Het parlement is vaak een veel meer technische materie', zegt hij.

Wel zal hij wellicht, ondanks de anticumulregel binnen zijn partij, nog zes maanden overbruggen. ‘Vorige week deelde ik aan de Kamer mee dat ik voor Leuven koos. Daar waren ze een beetje ontgoocheld, want ze hadden iemand nodig met ervaring in de domeinen van begroting en financiën. Na overleg met de nationale voorzitter stelden ze me voor om nog zes maanden mijn werk voort te zetten, in de commissie voor de hervorming van de fiscaliteit', stelt Devlies.

‘Ik moet die overbruggingsperiode nog met enkele personen in Leuven bespreken, maar ik ben in principe bereid het te doen. Vanaf de zomer kan ik me dan terug volledig op Leuven concentreren. Daar zal dan werk genoeg zijn. Normaal gezien zal ik in de volgende legislatuur ook schepen van Financiën en Ruimtelijke ordening zijn. Het najaar van 2013 wordt cruciaal om het nieuw boekhoudkundig systeem voor te bereiden, dat vanaf 2014 in werking treedt', stelt Devlies.

Of dit het definitieve einde is van een nationale politieke carrière, wil Devlies niet zeggen. ‘Dat weet ik niet. Maar als je je ontslag indient, is het minder evident er terug te beginnen. Ik zal mezelf geen kandidaat stellen, maar we zullen zien of de partij op mij beroep wil doen' zegt hij. ‘De volgende zes maanden worden een goede manier om afscheid te nemen van het federale niveau. Het zal wel zwaar worden om de twee nog even te combineren, maar ik heb een cumul in het verleden altijd goed uitgevoerd.'

Binnen CD&V Leuven moest ook Karin Brouwers beslissen of ze in Brussel blijft of terug naar Leuven komt, waar ze zich momenteel laat vervangen. Brouwers blijft tot 2014 bij haar zitje in het parlement. Als ze dan niet herverkozen wordt, zal er opnieuw geschoven worden in het Leuvense schepencollege.

Het zag ernaar uit dat ook  partijgenoot Els Van Hoof dezelfde denkoefening moest maken als opvolgster van parlementslid Tom Dehaene, die Vlaams-Brabants gedeputeerde zou worden. Maar die trok gisteren zijn ontslag uit het parlement weer in, omwille van mogelijk nieuwe verkiezingen. Van Hoof gaf eerder al aan in Leuven te willen blijven.