Seksisme wordt strafbaar
Foto: BELGA
Seksisme wordt strafbaar en het wordt een verzwarende omstandigheid bij andere misdrijven. Zo stelt minister Joëlle Milquet (CDH) voor.

Minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet heeft haar wetsontwerp tegen seksisme klaar. Ze dicht daarin de ‘gaten' die ze aantrof in de strafwet. Zo bestrijdt de genderwet van 2007 alleen wie aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegen personen van het andere geslacht. De minister wil niet alleen het aanzetten tot seksisme bestraffen, maar ook de act zelf.

Daartoe schuift ze een definitie naar voren. Die luidt: ‘Elk gebaar en elke uitspraak die duidelijk bedoeld is om misprijzen uit te drukken ten aanzien van een of meer personen van een ander geslacht op basis van hun geslacht, of die hen als minderwaardig beschouwt of die hen reduceert tot hun seksuele dimensie en die een ernstige aanslag op hun waardigheid betekent'. Seksisme wordt ook een verzwarende omstandigheid voor andere misdrijven.

Ook zullen slachtoffers van seksuele intimidatie in openbare ruimtes of op straat straks een burgerlijke klacht kunnen indienen, met de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Voor zo'n burgerlijke procedure is de bewijslast lichter. Seksisme zou ook een gemengde inbreuk worden voor de GAS-boetes. Milquet moet haar ontwerp nog verder doorpraten met de regering. Wat haar betreft kan het uitgebreid worden naar personen van een andere seksuele geaardheid.