In aanloop naar de klimaatconferentie in Doha:op zoek naar een plan B om de wereld te redden

Is het al te laat voor het klimaat?

Het klimaat lijkt nog sterker te gaan opwarmen dan gevreesd. De verwachtingen voor de nieuwe klimaattop van in Doha zijn beperkt. Is het misschien al te laat? Hebben we onze kans laten voorbijgaan? En wat is dan plan B?

Droogte in Ethiopië.
Droogte in Ethiopië. Dieter Telemans

Het nieuws uit de klimaatwetenschap is zelden gunstig dezer dagen. Vorige week publiceerden Amerikaanse onderzoekers in het vakblad Science een vergelijkende studie van klimaatmodellen waaruit bleek dat ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen