Algemeenkwestie van opvoeding

't Skof, de schuif en de lade

De haren rijzen Mia Doornaert te berge als ze zinsneden hoort als ‘groter als' of ‘hoe noem jij'. Correct taalgebruik is van essentieel belang, vindt ze. Dat is geen kwestie van elitair zijn, het is cruciaal voor de democratie.

Mia Doornaert
Mia Doornaert Monica Monté

Driewerf hoera voor Wim Opbrouck. Dankzij hem voel ik me vandaag minder eenzaam. Ik ben blijkbaar niet de enige bij wie ‘de tenen krullen' wanneer een schooljuf aan een leerlingetje vraagt: &lsquo ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen