Na de forse toename tijdens de voorbije jaren is het aantal starters voor het eerst sinds 2009 gedaald. Dat zegt ondernemersorganisatie Unizo zondag in een persbericht. Het baseert zich op cijfers van Graydon, het handelsinformatiebureau. Die cijfers bevestigen de gegevens van het handelsinformatiebureau B-Information die eerder deze maand een gelijkaardige oefening deed in in opdracht van het Nationaal Syndicaat voor Zelfstandigen.

Tussen januari en september werden er in Vlaanderen 28.654 ondernemingen opgestart. Dat is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar een daling van 7,7 procent.

In Wallonië en Brussel is de daling minder uitgesproken. In en rond de hoofdstad daalde het aantal starters met 4,4%, in Wallonië met 4,0 procent.

"Voor België noteren we zo een gemiddelde daling van 6,4 procent voor diezelfde periode. De kans dat de huidige daling tegen december nog omgezet wordt naar een stijging is zo goed als onbestaande", zegt Unizo.

De grootste daling werd opgetekend in de sector vervoer en logistiek (-19 procent). In de bouwsector daalde het aantal starters met 11 procent.

Volgens Unizo zijn alle starters nodig om "het groeipotentieel van de economie ten volle te benutten". Het zal evenwel niet eenvoudig zijn om de dalende trend in de cijfers om te draaien, luidt het.

"Een startende onderneming heeft nog niet de tijd gehad om veel financiële buffers op te bouwen. Een negatief economisch klimaat maakt het veel moeilijker om als starter die buffers uit te bouwen. Een plotse daling van de omzet, een stijging van de loonkosten ten gevolge van de automatische loonindexering of een andere tegenslag kan in veel gevallen het einde van de onderneming betekenen", legt Unizo uit.

De ondernemersorganisatie vraagt een beter ondernemingsklimaat. "Vooral op vlak van financiering en vergunningen kunnen ondernemers nog beter ondersteund worden."