Een meerderheid van de Britten (56 procent) is voorstander van een exit uit de Europese Unie. Dat blijkt zondag uit een nieuwe opiniepeiling in de aanloop naar de Europese top over de meerjarenbegroting.

Het instituut Optimum peilde in opdracht van de krant The Observer naar de kiesintenties van de Britten bij een eventueel referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie.
Daaruit blijkt dat 34 procent van de Britten categoriek voor een exit kiest. Nog eens 22 procent zou "waarschijnlijk" opteren voor deze optie. Dat maakt samen 56 procent.

Dertig procent van de respondenten wil dan weer dat hun land in de Europese Unie blijft. Elf procent is helemaal overtuigd en 19 procent zou "waarschijnlijk" voor een verlengd verblijf kiezen. Veertien procent is onbeslist.

Weinig verrassend zijn de conservatieve kiezers een zogenaamde "Brixit" het meest genegen (68 procent). Ook bij de socialistische kiezers zijn er meer voor- dan tegenstanders van een terugtrekking uit Europa. De liberale kiezers zijn eerder gewonnen voor het behoud van het lidmaatschap.

De peiling bevestigt dat het eurosceptisme op het eiland een nieuw hoogtepunt bereikt. Donderdag komen de staatshoofden en regeringsleiders bijeen om zich te beraden over de uitgaven en inkomsten van de Europese Unie tot 2020. Premier David Cameron, onder druk van een parlement dat een inkrimping van de begroting eist, heeft reeds gedreigd met een veto indien de Britse wensen niet ingewilligd worden.