Besluiteloosheid Di Rupo I doet geloof in compromispolitiek nog afnemen

Hoe België de N-VA groot maakt

De lamlendigheid van Di Rupo I leidt ertoe dat de N-VA makkelijk kan laten geloven dat met haar aan het bewind wél krachtdadig bestuurd zou worden. En toch is de kans onbestaande dat het Belgische regeringsschip met enkele forse rukken aan het roer vlot kan worden getrokken, waarschuwt CARL DEVOS.

De voorbije halve eeuw is het partijlandschap fundamenteel veranderd. In 1961 behaalden de drie traditionele partijen in Vlaanderen samen nog ruim 92 procent van de stemmen. Sindsdien erodeerden versnippering ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen