Zeven werkgeversorganisaties trekken vrijdag, in het kader van de begrotingsgesprekken, in een opvallend eensgezinde démarche aan de alarmbel. “Er moet een doorbraak komen die bedrijven perspectief geeft op een structurele verbetering van hun concurrentievermogen”, luidt het. De werkgevers menen dat er een “shocktherapie” nodig is om jobs en bedrijven te redden.

Het gezamenlijk persbericht werd ondertekend door het VBO, Voka (Vlaanderen), Unizo (Vlaanderen), Beci (Brussel), UCM (Wallonië), UWE (Wallonië) en de Boerenbond. Opvallend eensgezind vragen ze de regering om eindelijk maatregelen te nemen om de concurrentiehandicaps in ons land “snel en drastisch” weg te werken.

“De stevige waarschuwing valt niet uit de lucht: de voorbije maand zijn er minstens 15.000 ontslagen gevallen in ons land. En die negatieve trend keert voorlopig niet. Nog veel meer kleine en grote ondernemingen hebben het moeilijk, denken eraan om mensen te ontslaan of de boeken neer te leggen.”

Vooral de hoge lasten op arbeid worden door de werkgevers bekritiseerd. Ze lanceren vrijdag ultiem nog enkele suggesties naar de regering: een structurele vermindering van de loonkosten door een combinatie van indexaanpassing, loonblokkering en arbeidsduurverlenging, een structurele vermindering van de overheidsuitgaven en een structurele oplossing voor het dossier arbeiders-bedienden.

“We rekenen erop dat de federale regering zichzelf overstijgt en stoutmoedige maatregelen durft nemen”, klinkt het.