“Laat overheidsvakbonden begroting onder handen nemen”
MAANDAG. Kris Peeters stelt in het Vlaams Parlement de begroting van de Vlaamse regering voor 2013 voor. Opmerkelijk daarin is vooral dat er serieus bespaard wordt op de personeelskosten van de Vlaamse overheid. Foto: photo news

Oppositiepartij Open Vld reageert sceptisch op het nieuws dat de overheidsvakbonden 100 miljoen euro aan besparingen hebben gevonden.

Vooral het feit dat er 80 miljoen euro bespaard kan worden in het onderwijs zonder dat de leerkrachten het zullen voelen, doet de Vlaamse liberalen de wenkbrauwen fronsen. “Waarom laat minister-president Kris Peeters de volledige begroting niet eens door de overheidsvakbonden onder handen nemen?”, zo vraagt Vlaams fractieleider Sas van Rouveroij zich af.

Van Rouveroij heeft onder meer vragen bij het besparingspotentieel van het opnieuw ‘insourcen' van IT-personeel. “We mogen toch aannemen dat er destijds goede redenen waren om te beslissen het IT-gebeuren uit te besteden? Heeft minister Bourgeois dan destijds de verkeerde keuze gemaakt dat hij nu het contract moet opzeggen?”, vraagt van Rouveroij zich af.

Over de besparingen in het onderwijs voor een bedrag van meer dan 80 miljoen, is van Rouveroij nog meer verbaasd. Er wordt gesproken over een technische ingreep waardoor er niet zou geraakt worden aan de koopkracht van het onderwijspersoneel.

“We zijn zeer benieuwd naar die creatieve oplossingen die niemand zal voelen, temeer omdat het toch lang heeft geduurd om zo'n pijnloze ingreep te vinden. Ik suggereer de minister-president de functie van minister van Begroting uit te besteden aan de overheidsvakbonden. Want wie 80 miljoen euro kan besparen zonder iemand pijn te doen, is een wonderdokter in de gezondmaking van de overheidsfinanciën. Zo'n dokter moet dringend de ganse begroting onder handen nemen”, besluit van Rouveroij.