Ondanks het feit dat Leuven de afgelopen jaren zowel aan de voorkant (Van Overstraetenplein) als aan de achterkant (Martelarenlaan) van het station grootschalige fietsenparkings bouwde, staan er dagelijks nog steeds honderden fietsen niet-reglementair gestald op het Martelarenplein voor het station. De politie waarschuwt dat in de week van 26 tot 30 november alle verkeerd gestalde fietsen zullen verwijderd worden.

Van 19 tot 24 november zullen gemeenschapswachten alle fietsen op het plein voorzien met een waarschuwingslabel, dat vermeldt dat het verboden is fietsen te stallen op dit plein. Dit label bevat ook een verwijzing naar de twee vermelde fietsenstallingen. Er zullen bovendien borden geplaatst worden met informatie over deze stallingen.

‘Deze fietsen zijn niet alleen hinderlijk voor voetgangers, maar zelfs gevaarlijk. Voetgangers zijn op sommige plaatsen immers verplicht op de rijbaan te wandelen met alle risico's van dien', aldus de politie.