De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft de radiozender Nostalgie een boete van 4.500 euro opgelegd wegens het uitzenden vanop een niet-vergunde locatie. Dat laat de onafhankelijke toezichthouder van de Vlaamse audiovisuele media vrijdag weten.

De onderzoekscel van de VRM had begin augustus vastgesteld dat de frequentie 104.8 MHz in Oudenaarde en de frequentie 103.3 MHz in Ronse niet meer uitzonden vanop de vergunde locatie. Het uitzenden gebeurde daarentegen vanop een plaats die zich enkele kilometers verderop bevond, aldus de VRM.

De zender pleegde daarmee een inbreuk op het mediadecreet, dat bepaalt dat een zendinstallatie pas mag worden verplaatst nadat de VRM daarvoor een goedkeuring heeft gegeven.

Nostalgie had voor Oudenaarde wel een aanvraag ingediend bij de VRM, maar die was op het moment van de controle nog niet ingewilligd. Voor Ronse werd pas de dag na de controle een wijziging van zendvergunning aangevraagd.

De VRM legt Nostalgie daarom een administratieve geldboete van 4.500 euro op en maant de zender ook aan om zich in regel te stellen met de bepalingen van de zendvergunning.