Begroting - Werkgevers en vakbonden oneens over ‘wet van 1996'
Pieter Timmermans (VBO) Foto: ivan put

Volgens sommige kranten ligt de zogenaamde ‘wet van 1996' over het concurrentievermogen op tafel bij de begrotingsbesprekingen. Dat lokt commentaren uit bij vakbonden en werkgevers. In De Ochtend op Radio 1 zei VBO-topman Pieter Timmermans dat de wet moet aangepast en bijgeschaafd worden, maar dat er meer nodig is. Vakbond LBC wijst erop dat de wet selectief wordt toegepast.

De wet van 26 juli 1996 ‘tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen' moet de loonkostenontwikkeling in ons land aanpassen aan de evolutie bij onze voornaamste handelspartners. Het systeem van de loonnorm, een maximumgrens voor de evolutie van de lonen, vloeit eruit voort.

Timmermans vindt dat de wet moet worden aangepast en bijgeschaafd voor de toekomst, maar vindt dat enkel daarmee het probleem van vandaag niet wordt opgelost. In De Ochtend verklaarde hij dat om de vijftien jaar zou moeten worden nagedacht over hoe we de index moeten verbeteren. De regering grijpt best snel in, vindt Timmermans. ‘We moeten eruit geraken of we spelen met de jobs van duizenden mensen.'

‘Wet selectief toepassen valt niet te dulden'

De christelijke bediendebond LBC-NVK merkt in een persbericht op dat Timmermans de bewuste wet reduceert tot één hoofdstuk ervan. ‘Alsof die wet enkel en alleen de lonen wilde normeren. Dat dit in de praktijk wel het effect was, is duidelijk', zegt de vakbond in een mededeling, verwijzend naar de ‘heel krappe loonmarge' voor 2011 en 2012.

LBC zegt dat artikel 14 uit de wet nooit werd gebruikt sinds 1996. Daarin staat dat de regering maatregelen kan nemen ‘met betrekking tot een gelijkwaardige matiging van de inkomens van de zelfstandigen ten voordele van de investeringen in hun onderneming en de werkgelegenheid, evenals maatregelen met betrekking tot een gelijkwaardige matiging van de inkomens van de vrije beroepen, de dividenden, de tantièmes, de sociale uitkeringen, de huurprijzen en andere inkomens'.

‘De enige groep die ook geconfronteerd werd met matiging zijn de sociale uitkeringstrekkers', zegt LBC. ‘De wet van 1996 aanpassen is niet de eerste prioriteit. Het is juist zaak om artikel 14 uit die wet meteen toe te passen. Een wet selectief toepassen is een praktijk die niet te dulden valt.'