Er blijven nog drie kandidaat-voorzitters voor Vlaams Belang over. Vlaams parlementslid Chris Janssens trok zich terug na een gesprek met de drie andere kandidaten, kamerfractieleider Gerolf Annemans, senator Bart Laeremans en Europarlementslid Philip Claeys. Janssens gaat nu de kandidatuur van Annemans actief ondersteunen. Die trekt samen met Barbara Pas en Janssens als één team naar de partijraad van 1 december.