De coalitievorming in Bertem en de verdeling van de mandaten zijn rond. Eerder was al bekend dat de coalitie voor de volgende bestuursperiode wordt gevormd door Gemeentebelangen/Open VLD en CD&V.

De verrassing bij de verdeling van de mandaten is dat huidig burgemeester Albert Mees (GB-Open VLD) tot eind 2015 burgemeester blijft en daarna de fakkel doorgeeft aan partijgenoot Joël Vander Elst, ex-gemeenteraadsvoorzitter in Tervuren die onlangs naar Bertem verhuisde.

‘Tien jaar geleden had ik me voorgenomen te stoppen met werken tegen mijn zestigste', zegt Albert Mees. ‘Over drie jaar is het zover en geef ik de fakkel door. Sinds 2003 ben ik burgemeester en ik zetel sinds 1995 in de gemeenteraad. Burgemeester zijn is een niet te onderschatten ambt. Bovendien werk ik nog halftijds. De wissel over drie jaar is dus louter een persoonlijke beslissing', zegt hij.

Wat Mees de komende drie jaar nog wil realiseren, is de bouw van een nieuwe sporthal.

‘Op dit moment beschikken we over twee kleine zalen die in de jaren zeventig werden gebouwd als turnzalen voor scholen. Die voldoen niet meer aan de huidige eisen. Alle omliggende gemeenten hebben degelijke sportinfrastructuur. Ook de inwoners van Bertem verdienen dat.'