Grimbergen - Bestrijding schadelijke kever is een werk van lange adem

Grote klopkever vreet aan dak basiliek

De grote klopkever richt veel schade aan aan het dakgebinte van de Grimbergse basiliek. Het insect vreet zich een baan naar de binnenkant van de steunbalken en legt daar eitjes. De larven vreten de balken helemaal op.

Mark Racquet probeert te achterhalen hoe groot de keverkolonie is.
Mark Racquet probeert te achterhalen hoe groot de keverkolonie is. jhp

Mark Racquet is door de kerkraad van Grimbergen aangesteld om de evolutie van de populatie van de grote klopkever in het dakgebinte van de basiliek in kaart te brengen.

‘Het gaat van kwaad naar erger ...