België heeft in 2011 voor 879,7 miljoen euro aan wapens geëxporteerd. De grootste bestemmeling is het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië is goed voor bijna een derde van de totale export (253 miljoen euro). Dat zegt het Vlaams Vredesinstituut.

Van de 879,7 miljoen euro aan vergunde wapenexport is drie kwart voor rekening van Wallonië (644 miljoen euro). Vlaanderen staat in voor bijna de rest (200,9 miljoen euro). Een klein deel van de export is voor rekening van Brussel en het Belgische leger.

Wallonië voert vooral ‘traditionele' vuurwapens en explosieven uit. De Vlaamse wapenexport is meer toegespitst op het leveren van hoogtechnologische onderdelen voor grotere wapensystemen.

Midden-Oosten

Uit de cijfers voor 2011 blijkt volgens het Vredesinstituut dat het Midden-Oosten de belangrijkste afzetmarkt is geworden met 36 procent. Daarmee gaat het Europa (32 procent) en Noord-Amerika (17 procent) vooraf.

Vooral voor Saoedi-Arabië werden vorig jaar massaal veel vergunningen uitgereikt. Het land staat op zijn eentje in voor 29 procent van de totale Belgische wapenexport. ‘Het gaat daarbij vooral om vuurwapens, munitie en militaire voertuigen', aldus het Vredesinstituut.

Dat Saoedi-Arabië zo'n belangrijke afnemer is geworden, roept bij het Vredesinstituut vragen op. ‘Er zijn niet alleen de oplopende regionale spanningen en de precaire mensenrechtensituatie in het land. Van Saoedi-Arabië is ook geweten dat ze wapenleveringen inzetten voor hun strategische belangen', zegt directeur Tomas Baum.

‘Vandaag is er bijvoorbeeld een Europees embargo van kracht tegen Syrië. Saoedi-Arabië maakt er geen geheim van dat het groepen in Syrië bewapent, en toch wordt veel wapenexport naar het land vergund. In het licht van consistente Europese regels inzake wapenexport, stelt zich hier een duidelijk probleem', aldus Baum.