'Ook Philip Claeys is kandidaat-voorzitter bij Vlaams Belang'
Philip Claeys Foto: belga
Europees parlementslid Philip Claeys (47) is kandidaat om Bruno Valkeniers op te volgen bij Vlaams Belang. Dat stelt persagentschap Belga. Eerder raakte al bekend dat Gerolf Annemans, Bart Laeremans en Chris Janssens zich kandidaat zouden stellen.

Daags na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober besliste het partijbestuur van Vlaams Belang om de voorzittersverkiezingen van maart 2013 naar het einde van dit jaar te vervroegen. Voorzitter Valkeniers liet al weten geen kandidaat te zijn om zichzelf op te volgen. Kandidaten hebben tot zondagavond de tijd om zich kenbaar te maken.

Na Kamerfractieleider Gerolf Annemans, senator Bart Laeremans en Vlaams parlementslid Chris Janssens zou nu dus ook Philip Claeys zich kandidaat gesteld hebben.

Het partijbestuur van Vlaams Belang neemt maandag op het wekelijks partijbestuur akte van de kandidaturen. Nadien is het de partijraad die de kandidatuur of kandidaturen onder ogen krijgt. Die neemt de eindbeslissing. De gekozen kandidaat wordt ten slotte op het partijcongres voorgelegd aan de leden, die voor of tegen kunnen stemmen.

'Annemans getipt'

De kandidaturen zouden echter een formaliteit kunnen blijken, aangezien het partijbestuur naar alle waarschijnlijkheid Gerolf Annemans zal voordragen. Hij moet als consensuskandidaat de partij voorbij de cruciale verkiezingen van 2014 loodsen.

Annemans zou daar het verwachte verlies incasseren, waarna een nieuwe voorzitter met de wederopbouw en de zo noodzakelijke vernieuwing van de partij beginnen.