Kwarteeuw Vertrouwenscentrum in Leuven

Sedert de start in 1987 heeft het Leuvense Vertrouwenscentrum ruim 20.000 meldingen beantwoord over ongeveer 25.000 kinderen en jongeren. In het eerste jaar kwamen er 150 meldingen, nu ongeveer tienmaal zoveel per jaar. Incest kende een forse daling. Er is nu vaker sprake van seksueel geweld tussen jongeren.

Een kunstwerk van Tinka Pittoors, dat als takken ...