Miet Smet krijgt eerste Politiegenderprijs
Miet Smet. Foto: pdw

Het Belgische Netwerk Politievrouwen Womenpol.be heeft dinsdag zijn eerste Politiegenderprijs uitgereikt aan minister van staat Miet Smet, die twintig jaar geleden als minister van Gelijke Kansenbeleid quota voor vrouwen bij de toenmalige rijkswacht invoerde. ‘Vrouwen zijn geen diversiteitsprobleem’, stelde de laureate, die benadrukte dat de vrouwen niet bij andere minderheidsgroepen zoals vreemdelingen, holebi’s en gehandicapten mogen worden ingedeeld.

‘We hebben reeds een hele weg afgelegd, maar er is nog heel wat werk te doen’, stelden Smet en Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune bij de prijsuitreiking. Tot de jaren 1990 was het aantal vrouwen bij de verschillende politiediensten marginaal: 1,6 procent. Bij de oprichting van Womenpol in 1994, onder meer op aangeven van Miet Smet, was dat aantal verdubbeld tot 3,37 procent om daarna verder te stijgen naar 8,6 procent in 2001 en 17 procent dit jaar.

Maar aan de top blijft de spoeling dun: van de 280 mandaten binnen de politie worden er slechts zes ingevuld door vrouwen (onder hen slechts één Franstalige). Het gaat om vier korpschefs van de Lokale Politie en twee bij de Federale Politie: commissaris-generaal Catherine De Bolle en een directeur-coördinator.

Voorzitster Gwen Merckx van Womenpol wees er op dat Miet Smet het eerste en enige onderzoek naar de positie van de vrouw bij de politie bestelde. Onder haar impuls werden niet de quota voor vrouwen bij de politie ingevoerd, maar werden ook de normen rond vereiste lichaamslengte en de fysieke proeven aangepast. Smet staat volgens haar bekend als “de grondlegster van een drijvende kracht achter het beleid voor gelijke kansen van mannen en vrouwen. Ze streed zowel voor de integratie van vrouwen in het economische leven en de deelname van vrouwen aan alle beslissingsniveaus, als tegen het geweld tegen vrouwen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig