De leden van SP.A Aalst hebben maandagnacht beslist om het ‘veto’ van partijvoorzitter Bruno Tobback te negeren, en toch mee te besturen met ex-VB’er Karim Van Overmeire als schepen. Welke socialisten de schepenambten zullen invullen, werd nog niet beslist.

Met 195 stemmen voor deelname, 95 tegen en 3 blanco stemmen heeft de Algemene Vergadering van SP.A Aalst zich maandagavond laat uitgesproken voor een deelname aan het bestuur. De socialisten onderschrijven dus het eerder getekende raamakkoord met N-VA en CD&V en zullen de komende zes jaar twee schepenen leveren.

Het raamakkoord dateert van vlak na de verkiezingen, en werd ondertekend door twee (niet-verkozen) onderhandelaars van de SP.A, door de CD&V-afdeling en de lokale N-VA-kopstukken, onder wie ex-Vlaams Belanger Karim Van Overmeire (nu N-VA). Maar een week later barstte de bom: vier van de zeven SP.A-gemeenteraadsleden bleken niet te kunnen leven met het ‘nationalistische, anti-Belgische’ akkoord: aftredende schepenen Dylan Casaer en Patrick De Smedt, youngster Sam Van de Putte en oudgediende Patrick Jacobs verkozen de oppositie. Tegelijkertijd liet de nationale partijleiding bij monde van voorzitter Bruno Tobback weten dat het ‘niet één maar meerdere bruggen te ver was’ voor de SP.A om te besturen met Van Overmeire, destijds één van de auteurs van het racistische 70-puntenplan.

Na Tobback volgden nog de Gentse burgemeester Daniël Termont en de Brugse burgemeester-in-spé Renaat Landuyt. De druk op de pro-strekking, met onder meer de twee onderhandelaars Dirk De Pauw - lokaal voorzitter - en provincieraadslid Dirk De Meerleer, uittredend schepen en lijsttrekster Ann Van de Steen en gemeenteraadsleden Daisy Van Gheit en Cathy Grysolle, werd erg groot. Bovendien spande ook toekomstig burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) de duimschroeven aan: hij zei een ‘ja’ of een ‘neen’ te willen horen.

Geen gemaar

De SP.A-fractie schoof de hete aardappel door naar de leden van SP.A Aalst, die maandagavond bijeen kwamen. De socialistische vakbond ABVV en de ‘Noig Verontruste Aalstenaars’ (initiatiefnemers van de gelijknamige petitie, red.) organiseerden een mars van het Volkshuis naar de plaats van afspraak, maar enkel echte partijleden mochten binnen. Na een woelige discussie, die afgesloten werd met een emotionele speech van Ann Van de Steen, vond de stemming plaats. Volgens de uitslag gelooft een meerderheid van de leden dat Karim Van Overmeire voldoende afstand genomen heeft van het 70-puntenplan en zijn figuur geen bezwaar meer vormt binnen een democratische coalitie.

De knoop over de schepenen werd nog niét doorgehakt. Dat dreigt nog voor een patstelling te zorgen. Een schepen moet immers voorgedragen worden door zijn of haar fractie, en de akte van voordracht is pas ontvankelijk als ze wordt ondertekend door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden én door een meerderheid van de personen die werden verkozen op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat. Blijven de vier contra-verkozenen bij hun besluit, dan zit SP.A met een probleem.

Nationaal zit SP.A Aalst hoe dan ook met een probleem van vertrouwen. Hoewel Tobback en provinciaal voorzitter Freya Van den Bossche de afdeling verzekerd hebben dat de beslissing van de leden gerespecteerd wordt (statutair kunnen zij niet ingrijpen, red.), zijn er persoonlijke wonden geslagen die niet van vandaag op morgen zullen helen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig