Toeristen blijven welkom in coffeeshops in Amsterdam
Foto: EPA

Buitenlandse toeristen zijn ook na 1 januari welkom in coffeeshops in Amsterdam. ‘Het nieuwe regeerakkoord biedt daar ruimte voor’, zegt burgemeester Eberhard van der Laan in de Volkskrant.

Van der Laan is al ruim een jaar in gesprek met minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie over de gevolgen van het nieuwe softdrugsbeleid voor Amsterdam.

In het deze week gepresenteerde regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat de wietpas verdwijnt. Wel moeten klanten van coffeeshops bewijzen met een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning en een uittreksel uit het bevolkingsregister dat ze in Nederland wonen.

De nieuwe coalitie zegt dat de handhaving van de regels in overleg met gemeenten moet gebeuren. Van der Laan beroept zich op die clausule om de coffeeshops ook volgend jaar open te kunnen houden voor toeristen.

Van der Laan denkt dat het buitensluiten van toeristen leidt tot meer overlast. ‘Die toeristen gaan niet zeggen: dan maar geen wiet. Die zwermen uit over de stad op zoek naar drugs. Meer straatroof, ruzies over nepdrugs, geen controle op de kwaliteit van de drugs - alles wat we hadden aan ellende komt weer terug.’

Criminaliteit aanpakken

Van der Laan zegt dat hij de bevoegde minister heeft beloofd dat hij de criminaliteit en overlast rond coffeeshops streng zal aanpakken en wietgebruik onder jongeren verder zal tegengaan.

De Nederlandse hoofdstad herbergt 220 coffeeshops, eenderde van het totaal aantal coffeeshops in Nederland. Van de naar schatting 7 miljoen toeristen die Amsterdam jaarlijks aandoen, bezoeken er anderhalf miljoen een coffeeshop.

Naast Amsterdam waren ook Rotterdam, Utrecht en Den Haag tegen de invoering van de wietpas. Het is niet duidelijk of de coffeeshops in die steden net als die in Amsterdam open zullen blijven voor toeristen.

De wietpas werd eerder dit jaar in Zuid-Nederland ingevoerd. De rest van het land zou 1 januari volgen.