De favoriete aandelen van Geert Van Herk
Foto: rr
'De beurzen doen aan topvorming', zegt Geert Van Herck, analist bij Leleux brokers. In die omgeving zoekt hij winst in achtergebleven markten, defensieve waarden en specifieke verhalen.

De afgelopen weken stonden de beurzen onder druk. De euforie en de beurswinsten na de interventies van de centrale banken (QE3 in de VSA en OMT in de eurozone) zijn nagenoeg verdwenen. De vraag rijst dan ook welke fundamentele koerskatalysatoren nog aanwezig zijn om de beurzen te ondersteunen?

Fundamentele koerskatalysatoren kunnen van 2 fronten komen: een verbetering van de macro-economische perspectieven en/of goede bedrijfsresultaten (en zeker bemoedigende commentaren van CEO’s voor de komende kwartalen). Wat de betreft de economische perspectieven kunnen we kort zijn: een nieuwe globale recessie komt met rasse schreden dichterbij.

Belangrijke indicatoren zoals de PMI-indicatoren (die het producentenvertrouwen meten) noteren in heel wat Westerse industrielanden onder de kritische 50 puntengrens. En een cijfer onder 50 wijst op een inkrimping van de industriële activiteit.

Enig lichtpuntje op dit ogenblik is de Chinese economie die uit het dal lijkt te klimmen. Vanuit bedrijfshoek is het nieuws niet erg opbeurend: de automobielsector kampt met een overcapaciteit om de consument de vinger op de knip houdt. En dat is heus niet de enige sector die de wereldwijde groeivertraging aan den lijve ondervindt. Caterpillar schroefde zopas zijn verwachtingen nog terug omwille van het stilvallen van de internationale investeringscyclus. Als het aan de gang zijnde resultatenseizoen ons iets leert, is het wel dat de bedrijfsleiders zeer voorzichtig zijn voor de komende kwartalen. Grote investeringsprojecten moeten we dan ook niet verwachten.

Naast fundamentele gegevens werpen we ook een blik op de grafieken van de belangrijkste beurzen. In beleggersjargon spreken we over technische analyse. We focussen vooral op de Amerikaanse S&P 500 index die een beetje de rol van wereldbenchmark heeft. En het is vooral die technische analyse van de S&P 500 waar voor ons het schoentje knelt.

Hierdoor nemen we een voor de komende kwartalen een afwachtende houding voor aandelenbeleggingen. Het koerspatroon van de S&P 500 heeft alle kenmerken van wat in technisch jargon een “rising wedge” heet.Concreet: de koersen bewegen zich tussen twee convergerende trendlijnen en de bewegingsruimte wordt steeds kleiner. In de technische analyse komt dit patroon nagenoeg steeds voor in de laatste fase van een beursstijging en eens het patroon volledig gevormd is, volgt een terugkeer naar het startpunt van de “rising wedge”. Voor de S&P 500 zou dit een koersdaling richting 1.000 – 1.100 punten betekenen.

Alert blijven is dus de boodschap. Zolang de S&P 500 niet onder 1.380 – 1.400 punten zakt, hoeven we nog niet onmiddellijk onweer op de beurzen te verwachten. Maar het opwaarts potentieel na een verdubbeling op 3 jaar tijd is beperkt.

Tenslotte nog een blik op de VIX-indicator voor de Amerikaanse markt. De VIX-indicator meet de vrees van beleggers op de Amerikaanse markt voor een neerwaartse correctie (vandaar dat de VIX ook wel eens de “fear”-indicator genoemd wordt). We onthouden dat een lage VIX (onder 20 punten) op topvorming van de Amerikaanse beurs wijst. In het andere geval (een VIX boven 60 punten) is er sprake van bodemvorming.We stellen vast dat de VIX momenteel op zeer lage niveaus noteert. M.a.w. de Amerikaanse beurs geeft topvormingssignalen. Merk op dat de lage niveaus in 2007, 2011 en het voorjaar van 2012 telkens aanleiding gaven tot een neerwaartse correctie. In het andere geval zagen we eind 2008 het heel hoge niveau van de VIX als een signaal om stilaan terug in de beurs te stappen na de crash van 2007 – 2008. Samengevat: het “rising wedge”-patroon van de S&P 500 gecombineerd met het lage niveau van de VIX noopt ons tot voorzichtigheid voor wat betreft aandelenbeleggingen.
>
Onze aandacht gaat naar achtergebleven markten, defensieve waarden (hoog dividendrendement) en specifieke verhalen (turnarounds, overnamekandidaten).

ProShares Short S&P 500 (ticker: SH):
Via deze tracker kan U inspelen op de verwachte daling van de S&P 500. Een shorttracker stijgt in koers als de onderliggende index (in dit geval de S&P 500) daalt. Daarnaast noteert deze tracker in USD en de dollar stijgt meestal in onzekere beurstijden.

Mondelez International (ticker: MDLZ):
Sinds 1 oktober heeft de Amerikaanse voedingsgigant Kraft Foods zich opgesplitst in 2 delen: enerzijds een divisie die zich op de Noord-Amerikaanse markt richt, anderzijds Mondelez International. Deze laatste groep omvat de internationale activiteiten van Kraft Foods en is sterk ingeplant in de groeilanden. Deze groeilanden nemen nu reeds 44% van de omzet voor hun rekening. Bovendien zijn bedrijven uit de voedingssector minder afhankelijk van de economische cyclus en hebben ze alzo een defensiever profiel. Opmerkelijk detail: Amerikaanse voedingswaarden vertonen een positieve correlatie met de VIX-indicator. M.a.w. een stijgende VIX maakt deze aandelen extra aantrekkelijk.

China Fund (ticker: CHN):
Dit fonds dat op de Amerikaanse markt noteert, volgt de Chinese aandelenmarkt. De Chinese beursindex is de afgelopen jaren onophoudelijk gedaald terwijl de Westerse beurzen stegen. En recente indicatoren doen vermoeden dat een economisch herstel aan de gang is in China. Misschien blijft de Chinese beurs een tegenovergesteld verloop kennen en volgen er verdere koersstijgingen terwijl de rest van de wereld lager gaat.

Mobistar (ticker: MOBB):
Deze telecomspeler pakte zopas met goede resultaten uit. Maar vooral willen we het hoge brutodividendrendement onder de aandacht brengen. Meer dan 13% aan de huidige koersen. Dit zou de koersdaling van de afgelopen jaren maanden toch een halt moeten kunnen toeroepen. Op dit ogenblik misschien enkel weggelegd voor dynamische beleggers.

Hamon (ticker: HAMO):
Deze Belgische smallcap legt zich toe op de bouw van koelsystemen en warmtewisselaars. De belangrijkste klanten zijn olie-, gas- en nutsbedrijven. Het verwondert dan ook niet dat de koers de afgelopen jaren fors gezakt door de daling van de investeringen in deze sectoren. Maar de afgelopen weken stegen de verhandelde volumes in dit aandeel zeer spectaculair. Dit trekt de aandacht want iedereen lijkt de Brusselse beurs af te speuren op zoek naar de volgende “exit”-kandidaat. Zijn de hoge volumes een aanduiding dat een grote industriële speler of een private equityspeler een positie aan het opbouwen is in Hamon? Naast het speculatieve element bezit het aandeel ook fundamentele troeven zoals het toenemend belang van de bestellingen uit de groeilanden en de steeds strengere internationale regelgeving voor schadelijke uitlaatgassen