Peeters kijkt uit naar ontpoldering Hedwigepolder
Foto: Eric de Mildt

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) is blij met de beslissing van de nieuwe Nederlandse regering om de Hedwigepolder toch onder water te zetten. Hij kijkt uit naar de manier waarop het regeerakkoord op dat punt wordt uitgevoerd.

Vlaanderen dringt er reeds jaren op aan de polder onder water te zetten zoals in de Scheldeverdragen van 2005 werd vastgelegd. Dat de Schelde intussen verdiept en verbreed werd voor een betere toegang tot de Antwerpse haven, verandert daar volgens Peeters niets aan.

De in Zeeuws-Vlaanderen gelegen Hedwigepolder moet, net als een stuk polder op Vlaams grondgebied, opnieuw worden ‘ontpolderd’ als natuurcompensatie voor onder meer het verdiepen van de Westerschelde.

Indien de Hedwigepolder niet onder water gezet wordt, dreigen immers de onderhoudsbaggerwerken in het gedrang te komen. En die werken zijn ook nodig voor de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen, zegt de minister-president.

Uitstel mogelijk door juridische procedures

Ook uittredend Antwerps havenschepen Marc Van Peel (CD&V) is tevreden met de beslissing van Nederland. Hij erkent wel dat juridische procedures de eigenlijke start van de werken nog kunnen uitstellen, ‘maar voor ons is vooral belangrijk dat er nu een akkoord is op politiek vlak om de verdragen na te komen, wat in feite een evidentie zou moeten zijn’.

Van Peel vindt dat het verhaal niet afgelopen is omdat de verdieping intussen gerealiseerd is. ‘Wij vinden het natuurluik ook belangrijk en willen onze goede contacten met de natuuurverenigingen niet in gedrang brengen.’ Ook voor de Europese Commissie moet de natuurcompensatie er komen zoals gepland.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in