Vrouwen die in kwetsbare wijken in Brussel wonen, hebben minder kans om uit de werkloosheid te geraken. In vergelijking met mannen in de kwetsbare wijken zijn ze minder vaak ingeschreven in de werkloosheid, en het hebben van kinderen heeft meer impact op hun tewerkstellingsgraad dan bij elderswonenden. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris.

Hoewel Actiris ontkent enig verband te kunnen leggen tussen afkomst en lage tewerkstellingsgraad van vrouwen uit bepaalde wijken, stelt de arbeidsbemiddelingsdienst toch enkele zaken vast.

Zo is de (vaak hogere) werkloosheid in bepaalde kwetsbare Brusselse wijken overwegend mannelijk. Het percentage vrouwen in de niet-werkende werkzoekendencijfers voor die wijken is er 43 procent, tegenover 47,1 procent in het hele gewest. Dat duidt op een hogere uitsluiting van de vrouwen’, stelt Actiris.

In vergelijking met de situatie in het hele gewest zijn werkzoekende vrouwen in bijvoorbeeld de Noordwijk, de Brabantwijk, historisch Molenbeek of Weststation ook gemiddeld jonger, hebben ze vaker studies in het buitenland gevolgd die in België niet erkend worden en zijn ze in grotere mate van niet-Europese afkomst.

De kans om uit de werkloosheid te raken is, vergeleken met vrouwen met dezelfde kwalificaties uit andere wijken, kleiner. Zelfs hooggeschoolde vrouwen hebben minder kans om uit de werkloosheid te raken wanneer ze in kwetsbare wijken wonen (67,1 procent tegen 69,5 procent).

Tot slot blijken er nog verschillen te bestaan bij vrouwen die geen kinderen hebben en zij die er minstens één hebben. De inschakelingsgraad bij kinderlozen is groter in de kwetsbare wijken dan in het hele gewest, ongeacht de scholingsgraad. De impact van kinderen op tewerkstelling van vrouwen is er dus groter dan het gewestelijk gemiddelde.