1 op de 10 kinderen heeft ouder met alcohol- of drugprobleem

Een op de tien kinderen zou een ouder hebben met een alcohol- of drugprobleem, aldus de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). Met een nieuwe campagne wil zij die kinderen aanmoedigen om erover te praten.

‘Erover praten maakt deze kwetsbare kinderen en jongeren sterker om de situatie thuis aan te kunnen’, schrijft de VAD in een persbericht. De organisatie schat dat 1 op de 10 kinderen opgroeit in een gezin waar minstens één ouder regelmatig alcohol, drugs of pillen misbruikt.

‘Voor de buitenwereld lijken zulke gezinnen min of meer normaal te functioneren, maar een ouder die problematisch alcohol of andere drugs gebruikt, schudt het hele gezin door elkaar’, meent de VAD. ‘Problematisch middelengebruik betekent voor de kinderen vaak chaos en onvoorspelbaarheid. Deze kinderen lopen een groter risico op verschillende gedrags- en ontwikkelingsproblemen.’

De VAD vindt het daarom belangrijk die kinderen en jongeren rechtstreeks te laten weten dat ze er niet alleen voorstaan. ‘We versterken hun veerkracht door elementen als autonomie, zin voor initiatief, relatievaardigheid ... te stimuleren.’

De campagne kreeg de titel ‘Als jij voor mama moet spelen, kan je geen kind meer zijn’. In de film zien we een jong meisje dat de rol van haar moeder moet overnemen: ze doet de afwas, zorgt voor een baby en ruimt op, terwijl haar vrienden een voor een afhaken.

Organisaties zoals Awel (de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon), de Jongerenadviescentra (JAC) en In Petto staan klaar om met deze jongeren in gesprek te gaan. De Druglijn start een chatservice om de drempel te verlagen.