De directie van TE Connectivity gaat in op de vakbondseis om de geplande delokalisatie van activiteiten van de vestiging in Kessel-lo naar Brno in Tsjechië te bespreken op de Europese ondernemingsraad.

“Op 31 oktober zal dit aan bod komen tijdens een vergadering van het beperkt comité van de raad. Ook syndicaal afgevaardigden van Kessel-lo zullen via conference call aan dit gesprek kunnen deelnemen”, aldus vakbondssecretaris Georges Jacquemin (ACV).

In het kader van deze delokalisatie zullen in Kessel-lo (Leuven) 155 van de 800 banen geschrapt worden. De directie wou na de aankondiging van deze herstructurering meteen de informatie- en consultatieronde opstarten die in de wet-Renault voorzien is bij collectief ontslag, maar de vakbonden weigerden dit en eisten eerst een dergelijk overleg in de Europese ondernemingsraad.

“We zullen zien wat er op 31 oktober uit de bus komt en zullen op basis daarvan in overleg met de andere vakbonden beslissen hoe het verder moet. We hopen vooral dat het gesprek wat meer verduidelijkingen oplevert, informatie die wij dan mogelijk kunnen gebruiken tijdens de info- en consultatiefase op lokaal niveau. Het is niet onze bedoeling die gesprekken op de lange baan te schuiven”, aldus Jacquemin.