Ook andere vakbonden wijzen indexsprong af
Marc Leemans Foto: Photo News
Het ACV wil onder geen beding dat de regering-Di Rupo een indexsprong gebruikt om de begroting op orde te krijgen. Dat zei ACV-topman Marc Leemans in De Ochtend op Radio 1. De socialistische en liberale vakbonden sluiten zich aan bij het protest.

'Wij zijn voorstander van een goede, evenwichtige fiscaliteit', stelde Leemans in een debat met Karel Van Eetvelt (Unizo). Het ACV wil in die context de loonlasten doen dalen door de niet-arbeidsgebonden risico’s zoals ziektevergoedingen en kinderbijslag niet langer te financieren enkel en alleen door bijdragen op arbeid.

'Als je de lasten op lonen naar beneden wil krijgen, moet je een alternatieve financiering zoeken', waaschuwt Leemans wel. 'Dan gaan we moeten zien welke inkomens nog onevenredig bijdragen, in de staatshuishouding.'

De ACV-kopman denkt daarbij onder andere aan inkomen uit vermogen, uit het verhuren van onroerend goed en uit het realiseren van meerwaarden. 'We gaan alle mogelijke pistes moeten bekijken om te komen tot een evenwichtige fiscaliteit. Iedereen moet naar draagkracht bijdragen.'

Het ACV staat ook niet meteen weigerachtig tegenover een lagere, uniforme, vennootschapsbelasting waarbij alle aftrekposten geschrapt worden. 'Dat kan een piste zijn, op voorwaarde dat je genoeg inkomsten hebt voor de overheid.'

'Indexsprong maakt interprofessioneel akkoord onmogelijk'

'Als de regering een indexsprong zou beslissen, dan is dat voor ons onaanvaardbaar', verklaarde Leemans echter categoriek. 'Dat maakt het afsluiten van een interprofessioneel akkoord meteen totaal onmogelijk. Over wat valt er dan nog te onderhandelen? De index is immers onze eerste prioriteit.'

'Bij een nulgroei van de economie betekent een indexsprong dat de mensen 2 procent armer worden. Dat zal gevolgen hebben voor het consumentenvertrouwen', stelde de ACV-topman. Ook een indexsprong waarbij de lage lonen worden ontzien kan voor de christelijke vakbond niet. 'Dat betekent dat de hogere lonen zelf een verhoging gaan onderhandelen. Op die manier wordt het indexmechanisme ondergraven.'

'Je gaat armoede versterken als je nu een indexsprong doet', waarschuwde Leemans ten slotte. Het ACV stuurde inmiddels een brief naar alle leden van de federale en regionale regeringen en parlementen. 'Daarin zeggen we dat een indexsprong absoluut het slechtste middel is om het gat in de begroting te dichten.'

'Gaan de armoede in ons land niet installeren'

Ook het ABVV ziet een indexsprong niet zitten. Anne Demelenne, algemeen secretaris van de socialistische vakbond, waarschuwt dat de dialoog met de regering dreigt te worden verbroken als die toch zou beslissen om zo'n indexaanpassing door te voeren.

Ook voor Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond, wordt interprofessioneel overleg overbodig als de regering tot een indexsprong beslist. 'We waarschuwen al twee jaar niet aan de index te raken of een indexprong door te voeren. We gaan de armoede in ons land niet installeren. Dus: handen af van de index.'