Onrust bij personeel Delta Lloyd
Foto: BELGA

De vakbonden van Delta Lloyd Bank voeren actie in de kantoren in Turnhout en Luik. Ze maken zich zorgen over de toekomst van de bank, omdat het aantal werknemers afneemt, kantoren worden gesloten en de loketfunctie onder druk staat. De directie betreurt de actie.

De vakbonden hebben een stakingspost opgesteld aan beide kantoren. Het is de bedoeling dat de kantoren de rest van de dag gesloten blijven.

“In drie jaar tijd zijn meer dan driehonderd arbeidsplaatsen verloren gegaan”, zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront maandag. “Dat is ongeveer een derde van het totale aantal. Bovendien zijn verschillende kantoren gesloten De progressieve sluiting van loketten in de kantoren maakt de ongerustheid nog groter. De druk op de collega’s wordt stilaan ondraaglijk en de stress verhoogt.”

Volgens de vakbonden wordt de malaise vergroot door aanhoudende herstructureringen en het niet respecteren van de gemaakte afspraken door de directie. “Waarom herkent de directie niet dat we een bedrijf zijn in herstructurering? Wanneer kunnen we een echt toekomstplan verwachten? Wij eisen een meer sociaal beleid van de bank en echt sociaal overleg.”

De bonden dreigen met meer acties indien de directie geen gehoor geeft aan hun eisen.

Directie reageert misnoegd

De directie van Delta Lloyd Bank betreurt de acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront en vooral ook de timing ervan. Met de acties worden in de eerste plaats de cliënten van de bank getroffen, meldt de directie in een mededeling.

Volgens de directie was er op 8 november paritair overleg gepland naar aanleiding van een ingediende stakingsaanzegging. De acties van maandagmorgen bezwaren het geplande overleg vanzelfsprekend, luidt het.