2.000

Toeristen in Madrid wreven zich gisteren de ogen uit, toen herders tweeduizend schapen door de straten van het centrum voerden. Ze protesteerden aldus tegen de oprukkende verstedelijking van Spanje, waardoor hun dieren tot een bestaan in schuren veroordeeld worden. Volgens een wet uit 1273 ligt Madrid — toen nog een stadje — op een erkende herdersroute.