Kamerbreed applaus voor geëmotioneerde Kitir
Een geëmotioneerde Meryame Kitir in de Kamer. Foto: vrt
'Politici, we rekenen op jullie. Voer het debat dat moet worden gevoerd'. Die oproep lanceerde Kamerlid en Ford-werkneemster Meryame Kitir (SP.A) donderdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in naam van haar collega's in Genk. Tijdens haar geëmotioneerde tussenkomst, de laatste in een rij van twaalf sprekers, kon je een speld horen vallen in het halfrond. Na afloop kreeg ze applaus vanop alle banken.

Kitir, die na haar verkiezing tot Kamerlid nog één dag in de week bij Ford Genk bleef werken, kwam net terug van een stakingspost in Genk. 'Die mensen kan niets worden verweten', sprak ze met tranen in de ogen.

'Er is één vraag die telkens terugkomt bij de werknemers: en nu?', aldus Kitir. 'Mijnheer de premier, ik heb u horen zeggen dat de deur nog op een kier staat, er zijn nog mogelijkheden. Dan wil ik u nu vragen: zijn er inderdaad nog elementen die de deur kunnen openzetten? Want dit is niet het moment om mensen valse hoop te geven. Het is het moment om de mensen opnieuw een toekomst te bieden. Ik wil een duidelijk antwoord.' Waarop iedereen - ook Di Rupo - luid applaudiseerde.

Loonkosten

De SP.A’ster herinnerde eraan dat de loonkost niet de hoofdreden was van de beslissing van Ford Europa om de Limburgse vestiging te sluiten.

Dat werd door niemand betwist in het halfrond, al kwamen hier en daar de concurrentiekracht van de ondernemingen en de loonkostenhandicap ter sprake. Vanop de meerderheidsbanken noemde Raf Terwingen (CD&V) het belangrijk dat nu structurele maatregelen worden genomen. Ook Daniel Bacquelaine wees op de onzekerheid voor ondernemers in ons land.

Het meest uitgesproken bij de meerderheidspartijen was Open VLD-fractieleider Patrick Dewael. 'Dat België een concurrentieprobleem heeft, wordt door niemand meer betwist. Ik kan me niet inbeelden dat dit parlement de komende weken een begroting zal goedkeuren die geen substantiële oplossing voor de concurrentiekracht van onze ondernemingen en de loonkosten biedt', luidde het.

Goedkoop ontslagen

Zowat iedereen sprak zijn verontwaardiging en afkeer uit voor de handelswijze van Ford Europe. Een vaak gehoorde oproep was dat nu alle neuzen in dezelfde richting moeten staan en dat het debat nu moet gaan over hoe het verder moet. 'Discussiëren over hoe het zo ver is kunnen komen, brengt niets bij aan het lot van de mensen die in onzekerheid leven', zei Steven Vandeput (N-VA).

Stefaan Van Hecke (Groen) stond evenwel stil bij de hoogte van de ontslagvergoeding van een arbeider in ons land. Die zou voor een arbeider met 20 jaar dienst, 56 dagen bedragen. 'In België is het zeer goedkoop om een arbeider te ontslaan. Bij een sluiting is ook dat een factor die meespeelt', poneerde hij.

Jean-Marie Dedecker hekelde dat politici 'zeer sterk zijn in het betonen van betuigingen, maar heel zwak in het voorkomen van een begrafenis'. Hij vroeg de premier of hij zou investeren in een land met zo'n zware loonhandicap, zoveel loonbeslag, zoveel regelneverij, enzovoort.

Misbruik

Premier Elio Di Rupo repliceerde dat hij de tribune niet kan laten misbruiken om het imago van het land door het slijk te laten halen. België heeft een van de beste sociale zekerheidssystemen ter wereld, onze scholen en universiteiten zitten aan de top en onze levenskwaliteit is uitzonderlijk, aldus de premier.

De premier beloofde dat de regering er nauwlettend op zal toezien dat Ford Europe de procedures van de wet-Renault strikt toepast. Hij riep ook op meer dan ooit de krachten te bundelen. 'Iedereen moet de schema's uit het verleden laten vallen om het pad van de vooruitgang terug te vinden. We moeten uitzonderlijk handelen tegen uitzonderlijke uitdagingen', aldus de premier.

Vandeput liet verstaan dat hij op zijn honger bleef zitten door het antwoord van Di Rupo. Ook Van Hecke vond dat de eerste minister 'mooi had gesproken met veel empathie, maar niets had gezegd'. 'Niets is erger dan ziek te zijn en de diagnose te herstellen', repliceerde Dedecker. 'We zullen het allemaal samen moeten doen, de mensen rekenen op jullie', sloot Kitir het minidebat af.