Europarlementsleden omzeilen Straatsburg
Foto: photo news

Het Europees Parlement schrijft deze week een nieuwe bladzijde in de saga over het eeuwige gependel tussen Straatsburg en Brussel. Door de opsplitsing van de plenaire sessie van oktober in twee kleinere sessies moeten de Europarlementsleden dit jaar een keertje minder naar de hoofdstad van de Elzas afzakken.

De Europarlementsleden brengen het gros van hun tijd in Brussel door. Daar vinden de fractievergaderingen en commissies plaats en kunnen de verkozenen dagelijks contact hebben met de andere Europese instellingen, lobbyisten, belangengroepen en internationale media. Het Europese verdrag verplicht hen echter om twaalf plenaire sessies per jaar in Straatsburg te houden.

Straatsburg, symbool van de Frans-Duitse verzoening, herbergt de Europese integratie van het Europees Parlement, maar door de jaren heen is onder de Europarlementsleden steeds meer protest gerezen tegen het voortdurend verhuizen. Ook medewerkers, personeel en een rist vrachtwagens geladen met dossiers moeten immers elke maand de 500 kilometer lange tocht ondernemen. Dat levert een meerkost van ruim tien miljoen euro per sessie en een stevige ecologische voetafdruk op.

Zitting opgesplitst

Uit protest schudden de Europarlementsleden een truukje uit hun mouw. Waar een plenaire week normaal gezien van maandag tot donderdag plaatsvindt, besloten de leden met 357 tegen 255 stemmen om de zitting van deze week in twee kleinere sessies op te splitsen: eentje van maandag tot dinsdag en eentje van donderdag tot vrijdag. Zo moeten ze dit jaar slechts elf keer naar de Elzas afreizen.

De agendawijziging werkt wel een eivolle agenda in de hand. Niet alleen omdat de voorstanders van de overheveling van alle parlementaire activiteiten naar Brussel evenementen op touw zetten, ook omdat de herstellingen aan het Brusselse gebouw bijkomende plenaire sessies verhinderen. Zo vinden er dinsdag in Straatsburg in tegenstelling tot de geplogenheden zowel ‘s middags als ‘s avonds stemmingen plaats. Op woensdag staan ruim veertig fractievergaderingen op de agenda.

De zet van het parlement dreigt echter eenmalig te blijven. Als fervent verdediger van de zetel in Straatsburg trok Frankrijk immers meteen naar het Europese Hof van Justitie. De advocaat-generaal bestempelde de agendawijzing alvast als een ‘kunstmatige splitsing’ en in de meeste gevallen volgt het Hof de redenering van de advocaat-generaal. Een twaalfde sessie afdwingen kan het Hof echter niet.