Griekse begrotingsdeficit viel in 2011 hoger uit dan gedacht
Foto: Joost Devree

Het begrotingstekort en de overheidsschuld in Griekenland zouden voor 2011 hoger zijn uitgevallen dan verwacht, zo blijkt uit gegevens van de Griekse dienst voor statistiek. Zo zou het tekort op de begroting 9,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen en de staatsschuld 170 procent van het bbp.

In april ging de dienst nog uit van een begrotingstekort in 2011 van 9,1 procent van het bbp, wat dicht bij de doelstelling van 9 procent lag. De overheidsschuld werd toen op 165,3 procent van het bbp geraamd. Tegen 2020 moet Griekenland de schuld terugdringen tot 120 procent van het bruto binnenlands product.

Een nieuwe raming valt nu slechter uit dan verwacht. Elstat wijt dat aan de verslechterde conjunctuur. Begin deze maand bleek al dat de Griekse economie vorig jaar met meer dan 7 procent is gekrompen, wat meer is dan de verwachte 6,9 procent.

Het land is al vijf opeenvolgende jaren in recessie. Griekenland kreunt onder de opgelegde besparingen en slaagt er niet in om structurele hervormingen door te voeren.

In absolute cijfers gaat het om een begrotingstekort van 19,7 miljard euro en een schuld van 355,7 miljard euro.