Voka en VBO: ‘Outplacement moet deel uitmaken van ontslagvergoeding’
Gedelegeerd bestuurder van Voka, Jo Libeer. Foto: Jobat.be

De Vlaamse werkgeverskoepel Voka treedt VDAB-topman Fons Leroy bij in zijn pleidooi om outplacement bij ontslag uit te breiden van de 45-plussers naar alle werknemers. 'Maar dan enkel als onderdeel van de ontslagvergoeding’, zegt gedelegeerd bestuurder van Voka Jo Libeer maandag in een persbericht. Ook voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) mag de kost van outplacement niet bovenop de huidige ontslagregeling komen.

Voor Libeer moet outplacement integraal deel uitmaken van het ontslagpakket. ‘Vandaag is het gros van de ontslagvergoeding een passieve som die wordt uitbetaald zonder enige stimulans voor werkhervatting.

Het is een vergoeding voor het verleden in plaats van een opstap naar de toekomst. Daarom stellen wij voor om een deel hiervan te reserveren voor outplacement. Dankzij die begeleiding en bemiddeling wordt de kans op hertewerkstelling van de betrokkene groter’, aldus Libeer.

VBO: 'Outplacement mag niet bovenop ontslagregeling komen'

Ook het VBO is die mening toegedaan. ‘Het voorstel van Fons Leroy van een veralgemeende outplacement in plaats van een ontslagvergoeding kan een piste zijn. Begeleiding met het oog op een snellere hertewerkstelling in plaats van een passieve vergoeding. Dit betekent dat outplacement niet bovenop de huidige ontslagregeling mag komen. Een eventuele veralgemening moet worden gezien in het kader van een herziening van de huidige ontslagregelingen, om te komen tot een modern en aangepast arbeids- en ontslagrecht’, aldus directeur generaal Bart Buysse.

NSZ: 'Systeem veralgemenen kan enkel als overheid kosten op zich neemt'

Zelfstandigorganisatie NSZ vindt dan weer dat het systeem veralgemenen enkel kan als de overheid die kosten op zich neemt en dus niet de ondernemer. Volgens de organisatie neemt de overheid de outplacementfactuur nu al op zich bij bedrijven in moeilijkheden.

Federgon ten slotte, is tevreden dat Leroy het debat geopend heeft. De federatie van HR-diensverleners wijst erop dat een studie van IDEA Consult aantoonde dat twee op de drie kandidaten werk vinden na outplacement. ‘Er is binnen de ontslagregeling nood aan een nieuw evenwicht tussen inkomenszekerheid en herinschakeling’, zegt ook algemeen directeur Herwig Muyldermans.

Volgens Voka en Federgon kan een wijziging van de regels doorgevoerd worden in het kader van het toekomstige eenheidsstatuut.