Een rechter in Turnhout heeft de wetgeving over GAS-boetes op losse schroeven gezet. Volgens de rechter moet de sanctionerende ambtenaar van de gemeente zelf zijn, of van de provincie. Op veel plaatsen is er één GAS-ambtenaar voor alle gemeenten van een politiezone, arrondissement of intercommunale. Dat staat te lezen in Het Belang van Limburg en De Gazet van Antwerpen.

De GAS-boetes zijn administratieve straffen die gemeenten zelf kunnen opleggen voor overlast zoals geluidshinder, vandalisme en sluikstorten. Er is maar één sanctionerende ambtenaar voor de dertien gemeenten van het arrondissement Mechelen, één voor de zeven gemeenten van de politiezone Turnhout en één voor de acht gemeenten van de politiezones Neteland en Geel.

Volgens het vonnis van de Turnhoutse politierechter Stijn Mannaert is er in deze gemeenten - behalve degene waar die ene sanctionerende ambtenaar aan verbonden is, zoals Mechelen of Turnhout - geen wettelijke basis voor het geven van GAS-boetes.

Elke persoon die in een van de gemeentes zonder gemeentelijke of provinciale sanctionerende ambtenaar een GAS-boete krijgt, kan die aanvechten voor de politierechtbank. Een garantie dat hij of zij zijn zaak wint, is er niet. Maar het precedent is er.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig