De Nijn kiest voor Mechelen en Senaat
Bart De Nijn Foto: provincie Antwerpen

Bart De Nijn (N-VA), gedeputeerde voor Veiligheid, Personeel en Wonen in de provincie Antwerpen, verlaat na de huidige bestuursperiode de deputatie. Door een stoelendans wordt hij vanaf januari senator. Op vraag van zijn partij kiest hij ook voor een schepenambt in Mechelen.

De Mechelse onderhandelingen tussen het kartel Open Vld-Groen-m+ van burgemeester Bart Somers met CD&V en N-VA zijn wel nog volop aan de gang.

Aangezien Frieda Brepoels (N-VA) het Europees parlement achter zich laat voor het burgemeesterschap in Bilzen, zal haar partijgenoot Mark Demesmaeker haar opvolgen in Europa. Demesmaekers plaats in het Vlaams parlement wordt dan weer ingenomen door Piet De Bruyn, die op zijn beurt als senator vervangen zal worden door De Nijn.

Vooral de kans op een schepenambt was echter de drijfveer voor De Nijn om het provinciebestuur achter zich te laten. ‘De wegen van de politiek zijn ondoorgrondelijk’, zegt De Nijn. ‘Zes jaar geleden voerde ik vooral campagne in Mechelen en kwam ik in de deputatie terecht. Nu ging ik voor de provincie en beland ik allicht in het stadsbestuur.’

De Nijn had naar eigen zeggen wel graag zijn werk als gedeputeerde voortgezet, maar gooit op vraag van het N-VA-bestuur zijn gewicht in de schaal in Mechelen. ‘Ook dat zal ik echter graag doen, want zo sta je dichter bij de mensen’, zegt hij. ‘Het provincieniveau blijft toch relatief onbekend.’ De Antwerpse N-VA-gedeputeerden worden nu allicht Luk Lemmens en Bruno Peeters. ( )