Lieven Verstraete en Goedele Liekens gebruiken samen met 85 andere automobilisten een maand lang een derde minder de wagen. De Bond Beter Leefmilieu en Slimweg begeleiden de deelnemers naar alternatieven voor 'Expeditie Duurzame Mobiliteit'. De Universiteit Gent onderzoekt de attitude en gedragsverandering bij de deelnemers.

'Veel personen weten niet wat de huidige mogelijkheden zijn om je op duurzame wijze te verplaatsen', aldus Jan Vanhee van BBL. 'Het proefproject zal ook aanbevelingen opleveren voor de beleidsoverheden en vervoersaanbieders.'

Met 'automobilisten' worden personen bedoeld die minstens vijf keer per week de auto gebruiken. De deelnemers kunnen de vermindering met een derde realiseren voor verschillende soorten verplaatsingen zoals woon-werkverkeer, vrijetijdsverplaatsingen, winkelen enzovoort. 'Om dit te verwezenlijken, willen we hen een pakket duurzame vervoersmiddelen op maat gratis ter beschikking stellen', klinkt het. 'Het gaat dan bijvoorbeeld om een abonnement op het openbaar vervoer, (elektrische) bak- en plooifietsen, elektrische scooters, Blue bikes, Cambio-autodelen, carpoolen, ...'

De UGent zal tijdens het project onderzoek doen naar de attitude- en gedragsverandering van de deelnemers om de invloed van de test na te gaan.

Vooraf wordt nagegaan waar en wanneer de deelnemers tijdens de testmaand, van 15 oktober tot 15 november, de auto niet zullen gebruiken en welke duurzame vervoersmiddelen ze nodig hebben. Er wordt maatwerk geleverd, waartoe samengewerkt wordt met partners.