Picqué laakt pogingen om Brussels beleid te destabiliseren
Foto: BELGA

In zijn regeerverklaring haalde Brussels minister-president Charles Picqué uit naar zij die het gewestelijk beleid willen destabiliseren. De overwinning van de N-VA overschaduwde het parlementair debat.

Brussels minister-president Charles Picqué benadrukte bij de opening van het parlementair jaar dat het gewest sterk moet zijn om te kunnen voortbestaan en goed functioneren. ‘Geen enkele gemeente kan zonder het gewest. Zij die enkel uitgaan van een lokale benadering zetten zichzelf buitenspel en spelen in de kaart van zij die het aantal gemeenten en hun bevoegdheden in vraag stellen’, waarschuwde hij.

De minister-president gaf ook nog een overzicht van de plannen van zijn regering, waarbij hij onder meer de nadruk legde op de tewerkstelling van de jongeren. Ondanks het feit dat het Brussels gewest de grootste graad van jobcreatie heeft, blijft één jongere op de drie werkloos een jaar na zijn opleiding. Het doel is jaarlijks 6.000 jongeren een baan, een aangepaste opleiding of een stage aan te bieden in het jaar na het einde van zijn studies.

Tot slot onderstreepte Picqué dat het Brussels gewest in 2013 verder zal gaan met het aanzuiveren van zijn begroting. Het tekort zal beperkt worden tot nog 131,6 miljoen euro, of een verbetering van 81,5 miljoen euro dit jaar.

N-VA

Maar ondanks de gewestelijke beleidsdomeinen die Picqué aanhaalde, werd het debat achteraf toch overschaduwd door de grote overwinning van de N-VA op 14 oktober. Zo haalde PS-fractieleider Rudy Vervoort uit naar de ‘hypochonder Vlaanderen’. Een gewest dat het goed heeft, maar waar de N-VA allerlei ziektes aanhaalt waar het nog aan zou lijden, om zo nieuwe autonomie te eisen terwijl de zesde staatshervorming niet eens rond is.

Ook zijn liberale collega Vincent De Wolf verzette zich tegen het ‘antidemocratische’ discours van de N-VA over de fusie van gemeenten en politiezones in Brussel, terwijl de partij ‘slechts 6 gemeenteraadsleden telt op 685, of 0,8 procent’.