Recreatiesite aan Sportlaan  blijft heet hangijzer
Op de foto de site naast de sporthal, met op de achtergrond de kerk en het gemeentehuis. Er heerst geen eensgezindheid onder de politieke partijen over de manier waarop de site moet worden uitgebouwd. Foto: gpp

Elke partij wil iets doen met de recreatiesite aan de Sportlaan (zie ook de site ‘Stem van Vlaanderen’ van Het Nieuwsblad). Zowel Bruno Tuybens (voorZwalm), Karen De Colfmacker (Open VLD), Louis Ide (N-VA) als Eric De Vriendt (CD&V Plus) hebben plannen.

N-VA Zwalm wil in Munkzwalm een echt marktplein creëren ter hoogte van de kerk en het gemeentehuis. Aansluitend kan er een speeltuin en park worden aangelegd’, stelt Louis Ide, lijsttrekker N-VA.

‘Het centrum moet een ontmoetingsplaats worden voor alle Zwalmenaren. Daarnaast willen we een nieuw gebouw inrichten als bibliotheek. Ook hopen we op termijn het gemeentehuis en OCMW-gebouw te integreren en uit te bouwen tot een huis van welzijn, zorg en sociale zaken. Ten slotte ijveren we voor uitbreiding van de gemeentelijke sportinfrastructuur met onder andere nieuwe douches en de aanleg van een speelplein, park en verlichte Finse piste. Zo krijgen we een echt dorspcentrum met een rustgevend plein, groen, een park en speelweide, parking in de omgeving van het station, sporthal, kerk, gemeentehuis, OCMW en bibliotheek.’

Eric De Vriendt, lijsttrekker van CD&V Plus is voorzichtiger: ‘Een laagdrempelig Sociaal Huis moet er sowieso komen. Als we het Sociaal Huis (waarin OCMW, bib en sociale zaken geïntegreerd worden) met parking realiseren op een deel van de site aan de kant van de Decoenstraat, zal de recreatie- en sportsite een heel stuk verkleinen. Dan moeten we de eerste ontwerpen toch eens herbekijken. Om de toekomstige site voor te bereiden moet nog een grondige studie van de ondergrond gebeuren; er moet onder andere een watertoets worden uitgevoerd. Dit is een dure operatie, die sommigen uit het oog verliezen. Pas daarna kunnen we overgaan tot de uitvoering van het project, dat sowieso in fasen moet verlopen. Mogelijk is er ruimte om een Finse piste aan te leggen.’

Bruno Tuybens, lijsttrekker voorZwalm: ‘De dromen van N-VA zijn verregaand en vergezocht! Munkzwalm heeft als hoofdgemeente wel een groot mankement omdat er geen kerk- of marktplein met kiosk is. Trouwens het tracé van de Zuidlaan splitst de hoofdgemeente. Dat komt door een gebrek aan visie in het verleden. N-VA heeft dit idee wel een beetje van SP.A Zwalm gepikt. Vandaar ook ons plan om de site achter het gemeentehuis te ontwikkelen tot een groen plein met recreatie- en sportfaciliteiten. De bestaande sportinfrastructuur is ook verouderd. In de onmiddellijke toekomst is het primordiaal dat de sporthal wordt gerenoveerd (sanitair, kleedkamers, brandveiligheid) en de omgeving rond de sporthal verder sportief wordt uitgebouwd. De aanleg van een Finse looppiste, een fitometer, polyvalente sportvelden in de open lucht en een mountainbikeroute zijn wenselijk.’

Karen De Colfmacker, lijsttrekker Open VLD: ‘We willen een groter aanbod van sportmogelijkheden voor kinderen en jeugd. De aanleg van multifunctionele buitensportterreinen, zoals voor tennis, badminton, skaten, basketbal en een Finse piste, op de site naast de sporthal staan in ons programma. Daarnaast pleiten wij ook voor een zeer toegankelijk speelpleintje tussen de sportterreinen.’