Een duidelijk geëmotioneerde Julia Gillard heeft haar grote rivaal, oppositieleider Tony Abbott, beschuldigd van seksisme. 'Als hij wil weten hoe vrouwenhaat eruit ziet in het moderne Australië, dan heeft hij enkel een spiegel nodig', zo zei de Australische premier in wat op een uitbarsting van opgekropte woede leek.

De aanloop naar het incident was de volgende: Abbott had een motie ingediend om de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te ontslaan. Die voorzitter, Peter Slipper, nam in april van dit jaar voor onbepaalde tijd verlof toen hij beschuldigd werd van fraude en seksueel misbruik. Begin deze week bleek uit gerechtsdocumenten dat Slipper schokkende sms'jes had gestuurd naar de persoon die hem heeft aangeklaagd voor misbruik. Zo stond er dat het vrouwelijke geslachtsorgaan 'als een mossel is die uit de schelp is gehaald'.

Dinsdag werd gedebatteerd over de motie die Abbott had ingediend. Premier Gillard veroordeelde de berichten van Slipper, maar steunde de motie niet. Meer nog, ze ging resoluut in de aanval tegen Abbott en verweet hem zelf een vrouwenhater te zijn.

'Ik heb geen lessen te krijgen over seksisme en vrouwenhaat van deze man. En de regering heeft geen lessen te krijgen over seksisme en vrouwenhaat van deze man', zei Gillard wijzend naar Abbott, 'nu niet en nooit niet.'

'De oppositieleider zegt dat mensen die er seksistische meningen op nahouden, niet geschikt zijn voor een hoge ambt. Wel, ik hoop dat hij dan een papier bij de hand heeft om zijn ontslagbrief te schrijven. Want als hij wil zien hoe vrouwenhaat eruit ziet in het moderne Australië, dan heeft hij geen motie nodig, maar wel een spiegel', zei de woedende premier.

'Abortus is gemakkelijk'

'Laten we eens de weerzinwekkende dubbele maatstaven van de oppositieleider overlopen inzake vrouwenhaat en seksisme', ging Gillard verder, waarna ze meerdere citaten van Abbott aanhaalde. Zo vroeg hij zich ooit in een interview af of het 'een slechte zaak is' dat er meer mannen dan vrouwen aan de macht zijn. Abbott opperde ook de mogelijkheid dat mannen door hun fysiologie en temperament meer geschikt zijn om macht uit te oefenen.

Gillard maakte ook duidelijk beledigd te zijn toen Abbott in 2004 zei dat abortus 'de makkelijke uitweg' is.

En het werd meer persoonlijk: 'Ik was beledigd toen de oppositieleider hier buiten het parlementsgebouw naast een bord stond (tijdens een demonstratie, nvdr) waarop Ditch the witch stond. Ik was beledigd toen hij naast een bord ging staan waarop ik vergeleken werd met a man's bitch.'

'Seksisme en vrouwenhaat is het enige wat we van hem te horen krijgen en nu wil hij dat we hem serieus nemen?', vroeg Gillard zich af.

Pers kritisch

Uiteindelijk werd de motie na de stemming nipt verworpen, maar nam Slipper niet veel later zelf ontslag. 

De vurige speech van Gillard werd op Twitter veelal toegejuicht. De pers in het Australische parlement zette dan weer veel vraagtekens bij de uitbarsting. De commentatoren vroegen zich af waarom Gillard bereid was om het ontslag van Slipper te aanvaarden, maar hem zelf niet aan deur wou zetten. 'Ze verkoos macht boven het respect voor vrouwen', stond er zelfs in de Sydney Morning Herald