België heeft slechtst werkende arbeidsmarkt
Foto: an

In geen enkel ander Europees land zijn vacatures en werklozen zo slecht op elkaar afgestemd.

België kent vooral laaggeschoolde werklozen, terwijl werkgevers vooral op zoek zijn hooggeschoolden. Daardoor blijven veel vacatures openstaan, terwijl ook veel mensen werkloos blijven. In geen enkel ander West-Europees land is die afstemming zo slecht, concludeert de Nationale Bank in een nieuwe studie.

Ook in de regionale verschillen in werkloosheidscijfers is België een kampioen. Hoewel onze werkloosheid lager is dan het Europese gemiddelde, wijzen beide vaststellingen erop dat de arbeidsmarkt in België slecht functioneert. Door de economische crisis is de afstemming tussen vacatures en werklozen – net als in andere Europese landen – nog verder achteruitgegaan.

Een slechte arbeidsmarkt is problematisch, omdat bedrijven daardoor geen geschikte werknemers vinden. En werklozen raken maar moeilijk aan een job.

Fons Leroy, de topman van de Vlaamse tewerkstellingsdienst VDAB, ziet verschillende verklaringen voor de slechte Belgische score. ‘Zeventien procent van de jongeren verlaat het onderwijs zonder diploma. Dat is een enorm verlies voor de arbeidsmarkt.'

Bovendien is het onderwijs niet goed afgestemd op de arbeidsmarkt. ‘Het nijverheidsonderwijs zit in dalende lijn, terwijl de vraag naar die jobs hoog is.'

Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) wil de diplomaloze jongeren opvissen door stages aantrekkelijker te maken voor werkgevers. ‘Zo zetten jongeren eerste stappen op een vaak moeilijk toegankelijke arbeidsmarkt.'

Leroy wijst ook op een probleem bij ouderen. ‘We hebben de laagste werkgelegenheidsgraad in België voor 55-plussers. Ons systeem stoot die werknemers uit, terwijl de industrie die ervaren werknemers goed kan gebruiken.'