Seksuele uitbuiting in Brussel verdrievoudigd sinds 2008

Het aantal vervolgingen voor mensenhandel met seksuele inslag is in Brussel meer dan verdrievoudigd sinds 2008. Dat staat in het jaarverslag mensenhandel van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR).

Het aantal vervolgingen in Brussel steeg van 27 in 2008 tot 99 in 2011. In Antwerpen, Gent, Luik en Bergen was er in dezelfde periode sprake van een daling.

‘Inperking prostitutie’

‘De oorzaak moet mogelijk worden gezocht bij een inperking van de prostitutie in de buurlanden’, is te horen bij het Centrum. ‘In Nederland wordt bijvoorbeeld al een tijdje gesproken over een verhoging van de minimumleeftijd voor prostitutie tot 21. In Frankrijk wilde Nicolas Sarkozy tijdens zijn presidentschap prostitutie strafbaar maken. Mogelijk kiezen de mensenhandelaars daarom steeds vaker voor Brussel als actieterrein.’

Sinds het wegvallen van de visumplicht voor Albanezen werd alvast een terugkeer van de Albanese pooiers vastgesteld. Vaak gaat het om ‘loverboys’ die met meisjes uit eigen streek werken. Ook de Albanese mensensmokkelaars zijn weer opgedoken, net als hun Iraaks-Koerdische collega’s, die vooral actief zijn op de snelwegparkings van Brussel naar de kust.

Het aantal vervolgingen voor mensenhandel in het arbeidscircuit daalde dan weer in Brussel, net als in Antwerpen en Gent. In Luik en Bergen gingen de vervolgingen licht omhoog. De voorbije maanden is er sprake van een grote stijging van Roemeense en Bulgaarse schijnzelfstandigen in de bouwsector.

Slachtofferbegeleiding

Het CGKR ging ook na voor welke nationaliteiten het vaakst een slachtofferbegeleiding werd opgestart. Die lijst wordt aangevoerd door Marokko, gevolgd door Roemenië, Bulgarije, India en Nigeria. Samen zijn ze goed voor meer dan 55 procent van het totale aantal slachtoffers. China verdween vorig jaar uit de top 5.

‘Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen willen we de toekomstige coalities aanmoedigen om voldoende aandacht te hebben voor de lokale politie en de OCMW’s’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum. ‘Mensenhandel is voor kandidaat-burgemeesters vaak geen thema, maar de lokale politie speelt met haar controles en buurtwerking een sleutelrol. De OCMW’s staan op hun beurt niet alleen in voor begeleiding, maar ook voor slachtofferdetectie.’