Mechelen, zijn burgemeester en zijn korpschef

In de Mechelse kwestie ‘dronken rijden' heeft niet alleen de korpschef boter op het hoofd, constateert JOHAN ACKAERT. Zowel de burgemeester als zijn college mengden zich in zaken waar ze niet bevoegd voor zijn.

Burgemeester Somers (r.) naast de tijdelijke korpschef Maurice Dommicent, die Yves Bogaerts nu vervangt.
Burgemeester Somers (r.) naast de tijdelijke korpschef Maurice Dommicent, die Yves Bogaerts nu vervangt. belga

De korpschef heeft het gedaan. Dat was de teneur in de berichtgeving over het lekken van een e-mailbericht van de Mechelse korpschef naar de verzamelde lokale pers (DS 6 oktober). Daarin werd het laakbaar ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen