‘Verhoog inschrijvingsgeld hoger onderwijs’
Foto: EDM

Leuvens onderwijseconoom Ides Nicaise vindt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs te laag. Dat zegt hij in het onderwijsblad Klasse. ‘Het perverte van dat systeem is dat vooral studenten uit de middenklasse ervan profiteren.’

‘We merken nog altijd dat het de jongeren zijn uit de meer gegoede gezinnen die doorstromen naar het hoger onderwijs’, zegt Nicaise, die als onderwijseconoom verbonden is het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de KUL.

‘In die zin is het laag houden van het inschrijvingsgeld ongewild een subsidie aan de beter gegoede gezinnen’, aldus Nicaise. Hij pleit er dan ook voor om het studiegeld te verhogen ‘Een hogere studie is een heel goede investering. In die zin is het logisch dat je voor die investering betaalt’, meent hij.

In onze buurlanden is studeren veel duurder. Het is een van de redenen waarom ons land zoveel buitenlandse studenten aantrekt. In Nederland, bijvoorbeeld, ligt het inschrijvingsgeld drie keer zo hoog als bij ons. Ook Britse studenten betalen heel wat meer om te kunnen studeren. Daarom nemen veel studenten een studielening die ze vaak nog jaren nadat ze zijn afgestudeerd, voort afbetalen.