Veli Yüksel erkent dat hij een fout heeft gemaakt
Lijsttrekker Yüksel met het symbool van zijn partij Foto: cd&v
De Gentse CD&V-lijsttrekker Veli Yüksel erkent dat hij een fout heeft gemaakt door een brief te sturen naar een vrederechter. Dat zei hij vanmiddag op Radio 1. Zijn positie als Vlaams Parlementslid en lijsttrekker komt echter niet in gevaar.

De krant De Morgen pakte vanmorgen uit met het nieuws dat Yuksel  in september vorig jaar in zijn hoedanigheid van Vlaams Parlementslid een brief schreef naar de vrederechter van het vierde kanton in Gent waarin hij aandacht vraagt voor een specifieke echtscheidingsprocedure, waarbij de echtgenoot het huwelijk nietig wil laten verklaren op grond van een schijnhuwelijk.

Yuksel zegt in de brief dat de vrouw van het koppel de omgangsregeling niet respecteert en het kind probeert te gebruiken om haar verblijfsvergunning te behouden.

'Ongehoord'

Vrederechter op rust Jan Nolf vindt de demarche van Yüksel ongehoord. "Zelfs de gewone beschrijving van de situatie van een bepaalde persoon is al een pleidooi op zich. Dit is een poging tot beïnvloeding. Als die volksvertegenwoordiger dat niet inziet, dan stel ik voor dat hij de elementaire regels van de scheiding der machten er nog eens op nakijkt", zegt Nolf in De Morgen.

'Ik heb een fout gemaakt'

Yuksel zelf zag aanvankelijk het probleem niet. "Dit is een gewone zaak van dienstbetoon. Die man is bij me geweest omdat hij vond dat zijn advocaat zijn zaak niet goed uitgelegd kreeg. Dus ik heb die situatie in eer en geweten op papier gezet, niet meer, niet minder. Ik vraag niet om in een bepaalde richting tussen te komen, enkel om de zaak te bekijken", aldus Yüksel in De Morgen.

"Dit dateert van een jaar geleden, ik heb op dit moment wel andere zorgen en prioriteiten. Laat ons wel ernstig blijven. Ik ben echt niet de enige politicus die naar allerlei instanties brieven schrijft om de aandacht te vragen voor deze of gene zaak. Ik probeer gewoon de mensen te helpen."

Op Radio 1 erkende Yüksel enkele uren later wel dat hij een inschattingsfout gemaakt heeft door de brief te sturen als Vlaams Parlementslid.

Yüksel legt uit dat hij “in eer en geweten” oordeelde dat hij een vader kon helpen die aangaf dat hij zichzelf niet in staat achtte om zijn verhaal op papier te zetten. “De bewuste brief is niet meer dan een schriftelijk verslag van het verhaal van de man. In de laatste passage van de brief verwijs ik naar de advocaat die de noodzakelijke stappen zal zetten.”

“Maar ik besef”, gaat Yüksel verder, “dat ik deze brief niet had mogen schrijven en mij beter beperkt had door de man uit te leggen hoe ons rechtssysteem in elkaar zit.”

“De scheiding der machten is voor mij een essentiële pijler van onze democratie. Als ik hiermee de indruk wekte de rechtsgang te willen beïnvloeden, dan wil ik mij hiervoor verontschuldigen”, zegt hij.

CD&V blijft Yüksel steunen

CD&V blijft Vlaams parlementslid en lijsttrekker in Gent Veli Yüksel steunen. “Hij heeft een deontologische fout gemaakt, maar heeft zich verontschuldigd”, zegt fractieleider in het Vlaams Parlement Ludwig Caluwé. “Maar het is geen toeval dat een brief van een jaar geleden nu pas, net voor de verkiezingen, naar boven komt.”

Zijn fractieleider in het Vlaams Parlement zegt dat Yüksel een fout heeft gemaakt “al was het met de beste bedoelingen. We gaan daar geen conclusies uitrekken over wat Veli verder kan doen”.

Klacht

Als de deontologische commissie van het Vlaams Parlement hem uitnodigt, wil Yüksel haar alle nodige informatie verschaffen.

Eerder liet de woordvoerder van parlementsvoorzitter Jan Peumans al weten dat de commissie enkel op basis van een concrete klacht aan de slag kan gaan, maar dat de zaak voor het parlement al verjaard is.

Enkel wanneer iemand door de huidige berichtgeving op de hoogte zou geraken van het bestaan van de brief en meent er nadeel van ondervonden te hebben, kan er nog gevolg aan gegeven worden.