Een netwerk van 200 vrouwen die moeten krabben om rond te komen maar zich toch belangeloos inzetten voor hun compañeras in hun buurt. Daar kan onze partner Amifanic op rekenen. De organisatie vangt vrouwen op die aan huiselijk geweld willen ontsnappen en begeleidt ze waar nodig bij de aangifte en de verdere rechtsgang.

Eén van die vrijwilligsters, Linda, neemt ons mee op haar tocht langs het gerecht en de politie. We zijn verbaasd over het gemak waarbij we toegang krijgen tot de politiekantoor en het gerechtsgebouw. Linda stapt overal binnen alsof ze er thuis is en wordt ook zo onthaald. Hetzelfde geldt voor ons. Ik mag vragen stellen aan iedereen die ik wil en Tineke kan erop los fotograferen, ondertussen doet Linda haar werk.

Na de lunch bezoeken we een paar andere vrijwilligsters bij hen thuis. De gelegenheid om eens binnen te kijken in de Nicaraguaanse huiskamer en te zien in welke omstandigheden velen van hen leven. Opnieuw zijn we getroffen door de openheid van deze mensen die ons zonder enige terughoudendheid toelaten in de intieme huiskring.

Het is ook de taak van deze vrijwillige medewerkers om de kennis van de mensenrechten te verbeteren binnen hun eigen gemeenschap, waar vrouwen zelfs niet weten dat zij ook rechten hebben. Zij krijgen daarvoor regelmatig vorming van onze partner en delen die kennis dan tijdens buurtvergaderingen.

De voorbije maanden staken ze al hun energie in het bekend maken van de nieuwe Nicaraguaanse wet tegen geweld op vrouwen, die op 22 juni 2012 in voege is getreden. Al één man is veroordeeld op grond van deze nieuwe wet: een politieman die zijn vrouw mishandelde. Amifanic ving deze vrouw op, verleende psychologische bijstand en begeleide haar tijdens de gerechtelijke procedure.

Ook bij haar gaan we even langs. De uitspraak viel begin september. Het is duidelijk dat de vrouw nog heel wat te verwerken heeft maar met opgeheven hoofd vertelt ze me waar ze de moed vond om deze spiraal van geweld te doorbreken.

We keren terug naar ons hotel met een goed gevoel. De solidariteit tussen alle vrouwen die we vandaag ontmoet hebben, is hartverwarmend. Maar goed ook, want zonder zouden ze het niet trekken.