Ethische vragen voor de kandidaten van 14 oktober
Foto: bst
Transparency International vraagt de kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen naar hun standpunt over politieke ethiek. U kunt hun antwoorden volgen op de website.

Om de kiezers een beter inzicht in de kandidaten op 14 oktober, heeft de Belgische afdeling van Transparency International, een NGO die transparantie en good governance promoot, een enquête gelanceerd.

Stelt de kandidaat het op prijs dat men zich enkel ter ondersteuning van een lijst verkiesbaar stelt zonder de intentie om te zetelen? Zou hij/zij een wetsvoorstel ondersteunen waardoor inkomsten uit publieke mandaten gepubliceerd worden? Is hij/zij voorstander van geheime pre-electorale akkoorden? Is de cumulatie van de functie van parlementslid en burgemeester een probleem voor hem/haar?

De antwoorden die de kandidaten geven worden op de site van Transparency International gepubliceerd.

Kandidaten zijn vrij of ze deelnemen aan de enquête of niet.

Uit de eerste (schaarse) antwoorden blijkt dat de kandidaten zich verzetten tegen politici die zich wel willen laten verkiezen maar die niet de ambitie hebben om te zetelen.

205 kandidaten hebben al geantwoord. 48 van Ecolo, 28 van de MR, 23 van de N-VA en van CDH en 22 van Groen. Van Vlaams Belang antwoordden al drie kandidaten.

In totaal doen er, alleen al in Vlaanderen, meer dan 40.000 kandidaten mee op 14 oktober.

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig